PVM SĄSKAITOS-FAKTŪROS SAUGOJIMAS
Įprastų PVM sąskaitų-faktūrų saugojimas

Išrašytos PVM sąskaitos faktūros, kuriomis įforminamas prekių tiekimas arba paslaugų teikimas šalies teritorijoje, taip pat gautos PVM sąskaitos faktūros ir kiti su šiais dokumentais susiję duomenys turi būti saugomi šalies teritorijoje (Lietuvoje).

PVM sąskaitos faktūros saugomos 10 metų nuo jų išrašymo datos.

Išrašymo metu sugadintos PVM sąskaitos-faktūros taip pat turi būti saugomos.


Elektroninių PVM sąskaitų-faktūrų saugojimas

Elektroninėmis priemonėmis išrašytos PVM sąskaitos faktūros gali būti saugomos ne tik Lietuvoje, bet ir kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, tačiau privaloma užtikrinti visišką prieigą prie juose esančių duomenų (juos skaityti, galimybę gauti elektroninėmis priemonėmis ir pan.). Šiuo atveju apmokestinamieji asmenys privalo informuoti apskrities valstybinę mokesčių inspekciją apie minėtų dokumentų (elektroninių PVM sąskaitų faktūrų) saugojimo vietą.