PROGRAMOS GALIMYBĖS
Naudodami programą galėsite:
 • Išrašyti įvairių tipų sąskaitas-faktūras (paprastas, išankstines, kreditines, debetines) ir deklaruoti iSAF posistemėje.
  Programa formuoja visų tipų sąskaitas-faktūras ir atlieka konvertacijas. Pavyzdžiui, išankstines sąskaitas-faktūras patogu konvertuoti į paprastą sąskaitą-faktūrą – tereikia spustelti vieną klavišą. Naujiems dokumentams serijos ir numeriai suteikiami automatiškai. Išrašytas sąskaitas faktūras programos pagalba galima deklaruoti Išmaniojoje mokesčių apskaitos sistemoje iSAF posistemėje.
 • Išrašyti kasos pajamų ir išlaidų orderius, grynųjų pinigų priėmimo ir išdavimo kvitus, registruoti pardavimus, kuriems neišrašoma sąskaita-faktūra (išrašomas tik kasos aparato kvitas).
  Naudojantis programa galima išrašyti ne tik sąskaitas-faktūras, bet ir kasos dokumentus. Jie gali būti sugeneruojami automatiškai pagal pasirinktos sąskaitos-faktūros duomenis arba kuriami rankiniu būdu. Jei prekyboje naudojamas kasos aparatas ir sąskaitos-faktūros ne visada išrašomos, galima registruoti pardavimus ir be jų.
 • Išrašyti prekių gabenimo važtaraščius ir juos deklaruoti iVAZ posistemėje.
  Programos pagalba galėsite išrašyti prekių gabenimo važtaraščius, skirtus nugabenti prekes į skirtingus vieno pirkėjo adresus, įrašyti kurjerio duomenis. Važtaraščiai pilnai suderinti su iVAZ posisteme, tad juos deklaruoti bus galima online režimu.
 • Pasirinkti kokia valiuta bus rašoma sąskaita-faktūra ir kokia kalba ji bus atspausdinta.
  Sąskaitas-faktūras galima spausdinti lietuvių, anglų, vokiečių, lietuvių-anglų, lietuvių-vokiečių kalbomis. Tai naudinga, kai klientai yra iš užsienio. Taip pat yra galimybė pasirinkti kokia valiuta bus rašomos kainos ir sumos. Jos paskaičiuojamos ir atvaizduojamos automatiškai tiek litais, tiek ir užsienio valiuta. Valiutų sąrašas su kursų nustatymais nesunkiai pildomas pačių programos naudotojų.
 • Išsaugoti išrašytus dokumentus populiariu PDF formatu.
  Visi programa išrašyti dokumentai saugomi duomenų bazėje, o juos peržiūrėti ar atsispausdinti galima PDF formatu, kuris yra pats populiariausias tarp interneto naudotojų dokumentų keitimuisi elektroninėmis priemonėmis.
 • Automatiškai siųsti sąskaitas-faktūras el. paštu.
  Išrašytas sąskaitas-faktūras ar kasos dokumentus galima patogiai siųsti el. paštu tiesiai iš programos. Siunčiami dokumentai yra suformuojami PDF formatu ir prisegami prie laiško kaip prisegtukai (attachments). Šiai užduočiai atlikti pakanka spustelti “@” ženkliuką esantį šalia norimo išsiųsti dokumento. Programa turėdama visus kliento kontaktinius duomenis automatiškai sugeneruoja laišką ir jį išsiunčia. Kiekvienas programos naudotojas joje gali susikurti individualius siunčiamų el. laiškų šablonus.
 • Administruoti išrašytų sąskaitų-faktūrų apmokėjimus.
  Programoje galima registruoti pilną ar dalinį sąskaitos faktūros apmokėjimą. Automatinė skolų paieška pagal sąskaitų tipą, klientą ar sąskaitą faktūrą išrašiusį asmenį suteikia galimybę sąskaitas faktūras rūšiuoti patogiai ir greitai.
 • Kurti programos naudotojus ir suteikti jiems skirtingas teises naudotis programa.
  Kadangi viena programos prieiga gali naudotis neribotas kiekis darbuotojų, jiems būtina suteikti atskirus prisijungimo vardus, slaptažodžius ir teises – tai gali atlikti pagrindinis naudotojas turintis administratoriaus teises. Naudotojų vardai ir pavardės bus automatiškai spausdinami ant jų išrašomų sąskaitų-faktūrų. Tai naudinga ir dokumentų administravimui, nes yra žinoma kokius dokumentus kas išrašė. Programoje gali būti sukurtas atskiras naudotojo vardas buhalteriui, kuris tokiu būdu įgauna teisę matyti ir atsispausdinti registre esančius dokumentus. Tai sutaupo daug laiko įmonių savininkams, kurie dažnai pateikinėja dokumentus savo buhalteriams, nesantiems tame pačiame biure.
 • Matyti įvairias ataskaitas apie prekių ar paslaugų pardavimus.
  Programoje yra ataskaitų funkcija, kuri naudotojams leidžia analizuoti savo pardavimus, prekių likučius, pelningumus ir kitus veiklos aspektus. Funkcijos galimybes galima papildyti naujomis ataskaitų rūšimis pagal kiekvieno naudotojo individualius poreikius.
 • Sudaryti prekių, paslaugų ir klientų sąrašus, spausdinti vokus su jų adresais dokumentams siųsti.
  Išrašant sąskaitas-faktūras klientų duomenys kaip ir parduodamų prekių ar paslaugų pavadinimai yra išsaugomi programoje. Sekantį kartą rašant sąskaitą-faktūrą tam pačiam klientui arba parduodant tas pačias prekes, jų pavadinimų nebereikia įvedinėti rankiniu būdu – užtenka tiesiog pasirinkti iš sąrašo. Prekių sąrašuose galima išsaugoti prekių savikainas ir pardavimo kainas, taigi dokumento išrašymas tampa gerokai greitesnis ir sumažėja klaidų galimybė. Jei sąskaitas-faktūras ar kitus dokumentus klientams siunčiate paprastu paštu, vokų spausdinimo funkcija šį darbą padaro itin lengvu – programoje tereikia pasirinkti gavėją, voko tipą ir įdėti jį į spausdintuvą. Jūsų įmonės pavadinimas, adresas, logotipas (esant poreikiui) ir gavėjo pavadinimas bei adresas bus atspausdinti ant voko profesionaliai ir be jokių teksto rinkimo ar maketavimo darbų.
 • Pajamuoti prekes į sandėlį ir parduoti jas iš sandėlio, atlikti prekių rezervacijas.
  Sandėlio funkcija leidžia pajamuoti prekes į sandėlį ir stebėti jų likutį. Parduodant prekes (su sąskaita-faktūra ar be jos), sandėlio likutis kinta automatiškai. Programa leidžia parduoti ir “į minusą”, kai prekės pirma realizuojamos, o tik veliau užpajamuojamos. Prekių kiekį sandėlyje galima mažinti ir rankiniu būdu – sukuriant nurašymo aktą. Užsakymai tiekėjams suformuojami automatiškai, jei naudotojas nustato atitinkamus sandėlio funkcijos parametrus. Programa leidžia atlikti prekių rezervavimus. Tokia galimybė praverčia tuomet, kai prekės išimamos iš sandėlio ir perduodamos klientui, kuris dar nėra apsisprendęs jų pirkti (pvz. nori tik išsivežti pasimatuoti). Prekių likutis sandėlyje sumažinamas rezervuojamuoju kiekiu, tad kiti programos naudotojai negalės atlikti klaidingų veiksmų jas parduodami kitam klientui. Jei prireikia, rezervacijas galima lengvai konvertuoti į sąskaitas-faktūras.
 • Kurti įmonės filialams atskirą išrašomų dokumentų registrą bei ataskaitas.
  Ši funkcija patogi įmonėms turinčioms filialus. Kad būtų galima naudotis programa, kiekvienam saskaitafaktura.lt klientui yra suteikiamas individualus internetinis prisijungimo adresas (prieiga). Prieigoje klientas įsirašo savo įmonės rekvizitus, kurie yra rodomi išrašomuose dokumentuose. Jei įmonė turi filialą, kurio rekvizitai skiriasi nuo pagrindinės įmonės, tuomet reikia užsisakyti papildomą prieigą, kurioje bus galima nurodyti minėtus duomenis. Šis sprendimas turi ir kitų privalumų: prieigose bus matomi tik tie dokumentai, kuriuos išrašė jų naudotojai – tai naudinga, kai filialo darbuotojai nori atskirai matyti savo darbo rezultatus. Vienas iš pagrindinės prieigos naudotojų turintis administratoriaus teises gali matyti tiek kiekvieno filialo atskirai, tiek ir visos įmonės veiklos ataskaitas.
 • Keisti daugelį sąskaitos-faktūros nustatymų pagal savo poreikius.
  Programoje galima keisti įvairius naudingus nustatymus: PVM ir nuolaidų tarifus, papildomų laukelių pavadinimus, apmokėjimo terminus, pastabų tekstus, mato vienetus, naudojamų valiutų sąrašus, dokumentų numeracijų pradžias ir serijas, naudotojų teises vardus bei slaptažodžius ir t.t.


Papildomas sandėlio modulis
Sandėlio modulis leidžia pajamuoti prekes į sandėlį ir stebėti jų likutį. Parduodant prekes (su sąskaita-faktūra ar be jos), sandėlio likutis kinta automatiškai. Prekių kiekį sandėlyje galima mažinti ir rankiniu būdu – sukuriant nurašymo aktą. Užsakymai tiekėjams suformuojami automatiškai, jei naudotojas nustato atitinkamus sandėlio funkcijos parametrus.

Svarbu: darbo pradžioje sandėlio prekių sąrašą galimą įkelti iš „Excel“ programos failo, jei tokį turite. Dėl šios paslaugos kreipkitės į sistemos administratorių el. pašto adresu info@saskaitafaktura.lt arba telefonu 8 603 51516.Papildoma prieiga įmonės filialui
Ši funkcija patogi įmonėms turinčioms filialus.
Kad būtų galima naudotis programa, kiekvienam saskaitafaktura.lt klientui yra suteikiamas individualus internetinis prisijungimo adresas (prieiga). Prieigoje klientas įsirašo savo įmonės rekvizitus, kurie bus rodomi išrašomuose dokumentuose. Jei įmonė turi filialą, kurio rekvizitai skiriasi nuo pagrindinės įmonės, tuomet reikia užsisakyti papildomą prieigą, kurioje bus galima nurodyti minėtus duomenis. Šis sprendimas turi ir kitų privalumų: prieigose bus matomi tik tie dokumentai, kuriuos išrašė jų naudotojai – tai naudinga, kai filialo darbuotojai nori atskirai matyti savo darbo rezultatus. Vienas iš pagrindinės prieigos naudotojų turintis administratoriaus teises gali matyti tiek kiekvieno filialo atskirai, tiek ir visos įmonės veiklos ataskaitas.